Disclaimer/gebruiksvoorwaarden

Deze website is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er in onze mededelingen toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Alle informatie op deze website, zoals voorwaarden, kan aan verandering onderhevig zijn.

Maten, afmetingen, gewichten, gehalte, samenstelling, kleuren, technische gegevens, beschrijvingen en afbeeldingen worden steeds bij wijze van benadering verstrekt. Met gebruikelijke spelingen en kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken dient rekening te worden gehouden.

De informatie in deze website wordt bijna dagelijks aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan emoflame en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk gemaakt worden zonder toestemming/goedkeuring door de rechtspersoon  emoflame  voor derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

emoflame behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Onze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden vindt u hier en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

emoflame stelt GEEN prijs op spam en/of reclameberichten via  e-mail of anderszins.